Vragen over asbestemming

Wanneer ontvangt u de as van de overledene?

Wettelijk is bepaald dat de as een maand in het crematorium moet blijven. In die periode kunnen nabestaanden een beslissing nemen over de asbestemming (bewaren, verstrooien of bijzetten in een graf of urnenwand). Daarbij is het zo dat een testament pas enige tijd na een crematie wordt geopend; ook daarin kunnen nog wensen staan van de overledene ten aanzien van de asbestemming, bijvoorbeeld bijzetting van de as in een familiegraf, verstrooiing op een speciale plek of verdeling van de as over meerdere nabestaanden.

Hoe komt de as in de urn terecht?

Als u een Prossimo-urn via uw uitvaartbedrijf/crematorium bestelt, dan verzorgen zij dit voor u. Informeer bij het desbetreffende bedrijf naar de mogelijkheden en tarieven. U kunt na ontvangst van de as uit het crematorium ook zelf een Prossimo-urn vullen. 

Hoeveel as blijft er na een crematie over?

Twee tot drie kilo. Vaak kijken nabestaanden daarvan op, ze denken dat het niet meer is dan een handjevol as. De cube en prisma urnen van Prossimo zijn qua formaat geschikt voor deze ashoeveelheid. 

Kan de as onder meerdere nabestaanden worden verdeeld?

Nabestaanden kunnen vragen of het crematorium de as over verschillende asbussen of urnen wil verdelen. Speciaal hiervoor heeft Prossimo de mini cube en mini prisma ontwikkeld; een mini-uitvoering van de cube en prisma urn om een kleinere hoeveelheid as te bewaren. 

Mag de urn met de as van de overledene naar het buitenland?

In principe mag de as weg uit Nederland, maar in veel landen is een toestemmingsverklaring van de betreffende ambassade noodzakelijk. Ieder land heeft namelijk eigen wetgeving. Het is dus belangrijk om u goed te laten voorlichten over de internationale wet- en regelgeving.